این مجتمع در نظر دارد فعالیت استخراجی جدیدی را در نقطه و بخش دیگری از محدوده معدنی خود آغاز نماید که در این راستا با عملیات تجهیز و آماده سازی کارگاه و استقرار ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین معدنی شامل: دو دستگاه لودر ۶۰۰ یک دستگاه لودر ۱۲۰ یک دستگاه بیل مکانیکی ۴۰۰ یک دستگاه دامپراک و همچنین کلیه ماشین آلات حفاری و برش با برنامه ریزی و زمانبندی دقیق سعی می نماید با گشایش سینه کارهای جدید نسبت به افزایش تولید سنگ کوپ مورد نیاز مشتریان اقدام نماید.