این مجتمع علاوه بر تامین بخش عمده ای از سنگ کوپ مورد نیاز کارخانجات سنگبری داخل کشور،به صادرات این محصول به کشور هایی از جمله ایتالیا،مالزی،هند و چین مبادرت ورزیده و  ردپایی را این عرصه بین المللی برای خود باز نموده است.